Hjem

UGLAHUSET FAMILIEBARNEHAGE

 

 

 

Uglahuset familiebarnehage

 

Per Sivles veg 23

 

7071 Trondheim

 

Tlf: 72 56 10 71

 

Mobil: 91 18 92 25

 

E-post: post@uglahuset.no

 

Du kan søke barnehageplass ved å trykke

 

her: Barnehagesøknad

En barnehage full av musikk!

 

Mauren

 

Liten?

Jeg?

Langtifra.

Jeg er akkurat stor nok.

Fyller meg selv helt

på langs og på tvers

fra øverst til nederst.

Er du større enn deg selv kanskje?

 

av Inger Hagerup (1905-1985)

 

 

 

 

Uglahuset familiebarnehage ligger i et stille og rolig strøk på Ugla, like ved Kyvannet og Lianvannet. Barnehagen eies og drives av ekteparet Lise Jonsson og Torstein Jarwson i eget hjem.

 

Lise Jonsson er barnehagelærer

 

Torstein Jarwson har erfaring fra omsorgsarbeid

 

Barnehagen legger vekt på å tilby et trygt og godt miljø for aldersgruppen 1 til 3 år.

 

Vi mener at familiebarnehagen kanskje er det beste alternativet for så små barn. Her er det hovedsaklig to voksne å forholde seg til, noe som gjør at hvert enkelt barn blir godt sett og tatt hensyn til.

 

Vi har lekeplass i egen hage, med rutsjebane, sandkasse og lekehus. Vi benytter oss også ofte av nærliggende turstier her ved grensen til Bymarka.

 

Lise spiller piano og Torstein spiller gitar, så det blir mye spontan musikkglede.

 

Barna får lære sangleker, det blir dans og bruk av rytmeinstrument.

 

Det blir også en del tegning og maling og andre formingsoppgaver.

 

Vi legger også gjerne inn f.eks en bakedag der barna får se sine egne rundstykker bli til, motorisk lek, figurteater...

 

Kort sagt vil vi gi barna opplevelser og erfaringer med litt av hvert.

 

Barnehagen vil ha forskjellige tema som grunnlag for det pedagogiske programmet i løpet av året.

Et eksempel er dyr, der vi kan besøke en bondegård og gå på museum.

 

HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?

 

Familiebarnehage er barnehage i små grupper i private hjem. De små gruppene, hjemmets kvaliteter og den nære kontakten med de voksne er familiebarnehagens kjennetegn og styrke.

 

MÅL:

 

· Trygghet, trivsel, toleranse

 

· Humor, glede og lek

 

· At alle barn skal vite at de er verdifulle

 

 

LEKEN ER KONGEVEIEN TIL ALL LÆRING

 

I Uglahuset familiebarnehage legges det stor vekt på leken. Leken har en egenverdi for barnet, og den gir først og fremst glede. Den er også til hjelp i barnets sosiale utvikling, og gjennom leken påvirkes blant annet barnets intellekt, språk, fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Leken utvikler og styrker barnets identitet og selvfølelse, samtidig med at barnet får satt sine oppfatninger, verdier og normer på prøve.

 

Barn skal ha mulighet for at det blir tilrettelagt for frilek. Lek på egne premisser innenfor sin egen mestringsgrad i trygge omgivelser og med voksne som støttespillere.

 

INNHOLDET I BARNEHAGEDAGEN

 

Siden barnegruppen er liten, er det gode muligheter til å ta hensyn til det enkelte barns vaner og interesser.

 

For eksempel vil det mange ganger være riktig å endre på den rytmen man vanligvis har, fordi barna er midt inne i en lek hvor de koser seg. Det å ha mulighet til å ta hensyn til enkeltbarnet og med letthet kunne endre planer er noe vi i familiebarnehagen verner om.

 

Barn lærer både i dagliglivets mange gjøremål og i mer voksenstyrte aktiviteter. De yngste barna lærer av situasjoner som gjentar seg og som er knyttet til måltid, stell og hvile.

 

Barn lærer gjennom det de erfarer og oppdager. For de minste barna skjer dette i de hverdagslige aktiviteter som ved at de får prøve å kle på seg selv, være med på å tilbrede måltid, ved å prøve å spise selv, regler som gjelder o.s.v.