Hjem

UGLAHUSET FAMILIEBARNEHAGE
Uglahuset  familiebarnehage


Per Sivles veg 23


7071 Trondheim


Tlf: 91 18 92 25


E-post:   post@uglahuset.no


Du kan søke barnehageplass ved å trykke


her: Barnehagesøknad

En barnehage full av musikk!

Etablert 2005


Mauren


 

  Liten?

  Jeg?

  Langtifra.

  Jeg er akkurat stor nok.

  Fyller meg selv helt

  på langs og på tvers

  fra øverst til nederst.

  Er du større enn deg selv kanskje?


    av Inger Hagerup (1905-1985)


 
Uglahuset familiebarnehage ligger i et stille og rolig strøk på Ugla, like ved Kyvannet og Lianvannet. Barnehagen eies og drives av ekteparet Lise Jonsson og  Torstein Jarwson i eget hjem.


Lise Jonsson er barnehagelærer


Torstein Jarwson har  lang erfaring fra omsorgsarbeid


Barnehagen legger vekt på å tilby et trygt og godt miljø for aldersgruppen 1 til 3 år.


Vi har drevet barnehage siden 2005 og har derfor lang erfaring og god kunnskap om denne aldersgruppen


Vi mener at familiebarnehagen kanskje er det beste alternativet for så små barn. Her er det hovedsaklig to voksne å forholde seg til, noe som gjør at hvert enkelt barn blir godt sett og tatt hensyn til.


Vi har lekeplass i egen hage, med rutsjebane, sandkasse og lekehus. Vi benytter oss også ofte av nærliggende turstier her ved grensen til Bymarka.


Lise spiller piano og Torstein spiller gitar, så det blir mye spontan musikkglede.


Barna får lære sangleker, det blir dans og bruk av rytmeinstrument.


Det blir også en del tegning og maling og andre formingsoppgaver.


Vi legger også gjerne inn f.eks en bakedag der barna får se sine egne rundstykker bli til, motorisk lek, figurteater...


Kort sagt vil vi gi barna opplevelser og erfaringer med litt av hvert.


Barnehagen vil ha forskjellige tema som grunnlag for det pedagogiske programmet i løpet av året.

Et eksempel er dyr, der vi kan besøke en bondegård og gå på museum.


HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?


Familiebarnehage er barnehage i små grupper i private hjem. De små gruppene, hjemmets kvaliteter og den nære kontakten med de voksne er familiebarnehagens kjennetegn og styrke.


                            MÅL:


· Trygghet, trivsel, toleranse


· Humor, glede og lek


· At alle barn skal vite at de er verdifulleLEKEN ER KONGEVEIEN TIL ALL LÆRING


I Uglahuset familiebarnehage legges det stor vekt på leken. Leken har en egenverdi for barnet, og den gir først og fremst glede. Den er også til hjelp i barnets sosiale utvikling, og gjennom leken påvirkes blant annet barnets intellekt, språk, fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Leken utvikler og styrker barnets identitet og selvfølelse, samtidig med at barnet får satt sine oppfatninger, verdier og normer på prøve.


Barn skal ha mulighet for at det blir tilrettelagt for frilek. Lek på egne premisser innenfor sin egen mestringsgrad i trygge omgivelser og med voksne som støttespillere.


INNHOLDET I BARNEHAGEDAGEN


Siden barnegruppen er liten, er det gode muligheter til å ta hensyn til det enkelte barns vaner og interesser.


For eksempel vil det mange ganger være riktig å endre på den rytmen man vanligvis har, fordi barna er midt inne i en lek hvor de koser seg. Det å ha mulighet til å ta hensyn til enkeltbarnet og med letthet kunne endre planer er noe vi i familiebarnehagen verner om.


Barn lærer både i dagliglivets mange gjøremål og i mer voksenstyrte aktiviteter. De yngste barna lærer av situasjoner som gjentar seg og som er knyttet til måltid, stell og hvile.


Barn lærer gjennom det de erfarer og oppdager. For de minste barna skjer dette i de hverdagslige aktiviteter som ved at de får prøve å kle på seg selv, være med på å tilbrede måltid, ved å prøve å spise selv, regler som gjelder o.s.v.